THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 120 LÍT,240 LÍT-XE ĐẨY RÁC 660 LÍT MỸ HÒA ***0985 349 137**